อยากมี แฟรนไชส์ เป็นของตัวเอง ทำได้ง่ายๆ แค่รู้เคล็ดลับเหล่านี้!

แฟรนไชส์

แฟรนไชส์ (Franchise) คือ การโคลนนิ่งธุรกิจแบบหนึ่งหรือร้านค้า หรือเป็นวิธีการขยายร้านค้าเพื่อขยายตลาดให้ธุรกิจเติบโตมากกว่าเดิม โดยเจ้าของธุรกิจต้นฉบับ หรือเรียกอีกอย่างว่าผู้ถือครองสิทธิ์ (Franchisor) จะขายธุรกิจที่ทำอยู่ในรูปแบบของ แฟรนไชส์ ต่อให้กับผู้รับสิทธิ์ (Franchisee) นำไปเปิดร้านแบบเดียวกัน ด้วยเมนูและสูตรเดียวกัน ซึ่ง Franchisor หรือเจ้าของธุรกิจ เจ้าของตราสินค้า หรือเจ้าของแบรนด์นั้นๆ ที่เป็นผู้ถือสิทธิ์ของ แฟรนไชส์ จะต้องนำองค์ความรู้ทั้งหมด และเคล็ดลับต่างๆ ที่มีเกี่ยวกับธุรกิจนั้นไปถ่ายทอดเพื่อให้รูปแบบของร้านค้าในทุกสาขาได้ทำตามแบบเดียวกัน ถือเป็นการทำธุรกิจที่ขยายโอกาสได้กว้างไกล

 

แฟรนไชส์

 

เคล็ดลับที่ไม่ลับ: วิธีสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจนขยายสาขาได้!?

  • หาความรู้ และประเมินความเป็นไปได้

แน่นอนว่า ถ้าคุณทำธุรกิจ Franchise โดยไม่มีความรู้จริง ก็ไม่ง่ายเลยที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้นหากคุณต้องการขยายธุรกิจด้วยการทำ Franchise ขั้นตอนแรกต้องมีความรู้เรื่องระบบ Franchise เสียก่อน

ใช่ว่าการทำธุรกิจและคิดจะขาย Franchise จะขายได้ง่ายๆ ขายได้ทันที เพราะกิจการที่จะ Franchise ได้นั้น ก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งคือต้องเป็นกิจการที่มีกำไรมาบ้างแล้ว มีร้านสาขาอยู่บ้าง 2-3 แห่งด้วยกัน และมีอายุธุรกิจนานพอที่จะเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ฟัง ดังนั้น ก่อนที่กิจการใดๆ คิดจะ Franchise ต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปในธุรกิจของตัวเองก่อนว่า พร้อมหรือยังและพร้อมอยู่ในระดับใด เพราะว่าการขาย Franchise โดยที่ยังไม่พร้อมจะไม่ประสบความสำเร็จ และจะเกิดปัญหามากมายตามมา จนต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่หรือเลิกทำไปเลย อย่างที่เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาแล้ว

  • สร้างธุรกิจของตัวเอง

เลือกธุรกิจที่ดึงดูดและตอบโจทย์ลูกค้า โดยธุรกิจ Franchise จะต้องเน้นการขยายและรองรับฐานลูกค้าจำนวนมาก ธุรกิจ Franchise ที่เป็นการขายสินค้ามีให้เห็นกันมากมาย เช่น Franchise น้ำและเครื่องดื่ม หรือ Franchise ร้านขนมหวาน เบเกอรี่  หรือ Franchise ร้านอาหาร หรือ Franchise ขายเครื่องสำอางค์ สินค้าแม่และเด็ก นอกจากขายสินค้าแล้วก็ยังมี Franchise ที่ให้บริการต่างๆ เพิ่มเติมอีกมาก 

  • ประเมินโครงสร้างทางการเงิน

ร้านต้นแบบควรวางโครงสร้างทางการเงิน เช่น ถ้าการเปิด Franchise 1 แห่ง จะมีรายละเอียดในการลงทุนอย่างไรดี มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องจ่าย จุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ลูกค้ากี่คน ยอดขายที่จะคุ้มค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ตัวเลขประมาณแล้วเท่าไหร่ และเป้าหมายควรมีลูกค้าขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุน โอกาสที่จะได้เงินลงทุนคืนประมาณกี่ปี และคุ้มค่าไหม ที่ผู้ซื้อ Franchise จะมาลงทุนทำธุรกิจนี้ด้วย ยิ่งร้านต้นแบบทำภาพที่ชัดขึ้น และมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเป็นจริง จะมีความสำคัญต่อการช่วยกำหนดการเก็บค่าธรรมเนียม Franchise Fee และ ค่าธรรมเนียมรายเดือน Royalty Fee อีกด้วย

  • จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ และตราสินค้าต่างๆ

คุณต้องจดทะเบียนในสิ่งต่างๆ ที่คุณคิดค้นและสร้างขึ้นมาเสมอ เพื่อป้องกันการก็อปปี้หรือลอกเลียนแบบที่อาจจะเกิดขึ้น ซ้ำร้ายแล้วหากคนที่ลอกเลียนแบบไปทำการจดทะเบียนอ้างสิทธิ์ไว้ก่อนที่คุณจะไปทำ สิทธิ์ในตราสินค้าและลิขสิทธิ์ต่างๆ ก็จะตกเป็นของผู้ที่ไปดำเนินการจดทะเบียนก่อน ซึ่งจะเกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตามมาด้วย เพราะต้องจ่ายเงินให้แก่คนที่จดลิขสิทธิ์ก่อนเรา

  • ลองสร้างสาขาต้นแบบ (Pilot Operation)

การสร้างสาขาต้นแบบเพื่อเป็นการทดลองดำเนินธุรกิจจริงจะช่วยได้อย่างมาก เจ้าของ Franchise จะได้เรียนรู้จริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจได้มากขึ้น ตั้งแต่กลุ่มลูกค้า ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น ลักษณะของทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของธุรกิจนี้ว่าควรตั้งที่ใด และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อประกอบธุรกิจจริง การมีสาขาต้นแบบทำให้เราเรียนรู้จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจที่จะถูกนำไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงต่อไปได้ และสาขาต้นแบบนี้เองที่จะถูกใช้ในการนำเสนอเพื่อ Franchise ในอนาคตต่อไป

  • การจัดทำคู่มือการอบรม และระบบตรวจสอบต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจ

คู่มือการดำเนินธุรกิจ คือ หัวใจของการทำ Franchise และเป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องมีในการทำระบบ Franchise เพราะคุณจะต้องถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจที่มีมานานให้แก่ผู้อื่น และควบคุมการทำงานของระบบให้ราบรื่น มีมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง การสร้างระบบการอบรมงาน ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตามคู่มือที่กำหนดไว้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมมาตรฐานของร้านตามที่ถูกกำหนดไว้

  • สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

หน้าที่สำคัญของผู้ขาย Franchise ก็คือการสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งก็เท่ากับเป็นการสร้างรายได้เข้าให้กับร้านต้นแบบเอง ซึ่งจะนำมาสู่ยอดขายที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อมา ถือเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับร้านแฟรนไชซี่ และเป็น Key Success ที่จะย้อนกลับมาที่บริษัทแม่ได้อย่างมั่นคง ในรูปของค่าธรรมเนียมรายเดือนที่จะได้รับ ซึ่งรายได้ที่แท้จริงจากการทำระบบ Franchise บริษัทผู้ขาย Franchise ส่วนมาก ที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันในการประสบความสำเร็จก็เพราะขาดทักษะในการสร้างแบรนด์ หรือการทำการตลาดเพื่อสร้างเม็ดเงินเข้าร้านสาขาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

  • วางแพลนในอนาคตสำหรับการขยายธุรกิจ

ผู้ที่ขาย Franchise จะต้องมีแผนการอยู่ในใจว่าต้องการขยายธุรกิจอย่างไร ทำอย่างไรหากธุรกิจดำเนินไปในอนาคต เช่น การเปิดเพิ่มในปีหน้า 10 สาขา ซึ่งเป็นการคิดคำนวณล่วงหน้า และจะเห็นว่า การวางเป้าหมายมีความสำคัญอย่างไรสำหรับกำหนดทิศทางว่ากิจการจะเดินไปในรูปแบบไหน จะต้องทำอะไรบ้าง ทำมากแค่ไหน ทำอย่างไร เช่น การใช้งบของการตลาด การเตรียมสรรหาพื้นที่สร้าง Franchise การจัดเตรียมบุคลากร การหาเงินทุน การทำการตลาดเพื่อขาย Franchise เป็นต้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

 

สรุป

การทำ แฟรนไชส์ นั้นจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม หากผู้ทำมีการคิด วิเคราะห์ และวางแผนการทำมาก่อนล่วงหน้าแล้ว มีความละเอียดรอบคอบสูง ซึ่งถ้าใครยังไม่มีการคิดแนวทางของตัวเองเป็นรูปเป็นร่างสามารถอ่านทวนเคล็ดลับการสร้าง แฟรนไชส์ ไปพลางๆ ระหว่างรอให้ไอเดียใหม่ๆ ผุดขึ้นมาในหัวก็ย่อมได้